HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Kopírování předloh různých formátů

background image

Kopírování předloh různých formátů

Pomocí pracovní plochy skeneru vytvořte kopie předloh různých formátů.

POZNÁMKA:

Pomocí podavače dokumentů lze kopírovat předlohy různých formátů pouze

v případě, že stránky sdílejí společnou dimenzi. Můžete například kombinovat formáty stránky Letter a

Legal, protože mají stejnou šířku. Naskládejte stránky tak, aby horní okraje byly vzájemně vyrovnány a

aby stránky měly stejnou šířku, ale různou délku.

1.

Do zásobníku 1 vložte dostatečně velký papír odpovídající největší stránce původního dokumentu.

2.

Umístěte jednu stránku původního dokumentu lícem dolů do levého horního rohu pracovní plochy

skeneru.

3.

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko

Kopírovat

.

4.

Stiskněte tlačítko

Nastavení...

a potom přejděte na tlačítko

Papír

a stiskněte je.

5.

V seznamu formátů papíru stiskněte název formátu papíru, který je vložený v zásobníku 1.

6.

V seznamu typů papíru stiskněte název typu papíru, který je vložený v zásobníku 1.

7.

Stisknutím tlačítka

Černá

nebo

Barva

spusťte kopírování.

8.

Opakujte tyto kroky pro každou stránku.

148

Kapitola 10 Kopírování

CSWW