HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Prohlášení o shodě

background image

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě

podle normy ISO/IEC 17050-1 a EN 17050-1

Název výrobce:

Hewlett-Packard Company

Prohlášení o shodě č.: BOISB-1002-03-vyd.1.0

Adresa výrobce:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

prohlašuje, že produkt

Název produktu:

Barevné multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 400 M475dn

Kontrolní číslo modelu

2)

BOISB-1002-03

BOISB-0903-00 – (modul LIU US-Fax)

BOISB-0903-01 – (modul LIU EURO-Fax)

Modely zařízení:

VŠECHNY

Tiskové kazety:

CE410A, CE410X, CE411A, CE412A, CE413A

splňuje následující technické údaje:

BEZPEČNOST:

IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006+A11

IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Laserový/LED produkt třídy 1)

IEC 62311:2007 / EN62311:2008

GB4943-2001

EMC:

CISPR22:2005 +A1 / EN55022:2006 +A1 – třída B

1)

EN 61000-2-3:2006

EN 61000-3-3:2008

EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC, hlava 47 CFR, část 15 třída B

1)

/ ICES-003, 4. vydání

GB9254-2008, GB17625.1-2003

TELECOM:

ES 203 021; FCC, hlava 47 CFR, část 68

3)

VYUŽITÍ ENERGIE:

Směrnice (ES) č. 1275/2008

Testovací procedura typické spotřeby elektřiny u zařízení pro digitální zpracování obrazu
s označením ENERGY STAR®

Doplňující informace:

Uvedený výrobek splňuje požadavky EMC směrnice 2004/108/EC, směrnice pro nízkonapěťová zařízení 2006/95/EC a směrnice R&TTE
1999/5/EC (dodatek II), směrnice EuP 2005/32/EC a je označen příslušným symbolem CE

.

CSWW

Prohlášení o shodě

303

background image

Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 předpisů FCC. Zařízení může být provozováno na základě následujících dvou podmínek: (1)
zařízení nesmí vyvářet škodlivé rušení a (2) musí být schopno zvládat příjem jakékoliv rušení, včetně takového, které by mohlo ovlivnit jeho
funkci.

1.

Tento výrobek byl testován v typické konfiguraci s osobními počítači Hewlett-Packard.

2.

Z regulačních důvodů je tomuto výrobku přiřazeno Regulační číslo modelu. Toto číslo by nemělo být zaměňováno za obchodní název
nebo čísla produktu.

3.

Vedle již zmíněných schválení a standardů jsou zařízení udělena schválení a standardy v oblasti telekomunikací příslušející cílovým
zemím/oblastem.

4.

Toto zařízení používá doplňkový analogový faxový modul, jehož Kontrolní čísla modelu jsou: BOISB-0903-00 (US-LIU) nebo
BOISB-0903-01 (EURO LIU), podle požadavků na splnění právních podmínek v zemích/oblastech, kde bude toto zařízení prodáváno.

Boise, Idaho USA

Říjen 2011

Pouze pro otázky související se zákonnými regulačními opatřeními:

Kontakt v Evropě:

Místní prodejní a servisní středisko Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-
TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034, Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)

www.hp.eu/certificates

Kontakt v USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho
83707-0015 (Tel: 208-396-6000)

304

Dodatek D Informace o předpisech

CSWW