HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Odeslání faxu ze softwaru

background image

Odeslání faxu ze softwaru

Tato část obsahuje základní pokyny pro odesílání faxů pomocí softwaru dodaného s tímto zařízením.

Všechna ostatní témata týkající se softwaru jsou obsažena v nápovědě k softwaru, kterou otevřete

z nabídky Nápověda v dané aplikaci.

Můžete faxovat elektronické dokumenty z počítače, pokud splníte následující požadavky:

Produkt je připojen přímo k počítači nebo k síti, k níž je počítač připojen.

V počítači je nainstalován produktový software.

Operační systém počítače je tímto produktem podporován.

Odeslání faxu ze softwaru

Postup pro odesílání faxů se liší v závislosti na specifikacích používaného systému. Následují

nejobvyklejší kroky.

1.

Klikněte na tlačítko Start, položku Programy (nebo Všechny programy v systému
Windows XP) a poté na položku HP.

2.

Klikněte na název daného zařízení a poté na možnost Odeslat fax. Otevře se software pro

faxování.

3.

Zadejte faxové číslo jednoho či více příjemců.

4.

Vložte dokument do podavače.

5.

Klikněte na možnost Odeslat nyní.

Odeslání faxu z aplikace jiného výrobce, například z aplikace Microsoft Word

1.

Otevřete dokument v aplikaci jiného výrobce.

2.

V nabídce Soubor zvolte příkaz Tisk.

3.

Z rozevíracího seznamu ovladačů tiskáren vyberte tiskový ovladač faxu. Otevře se software pro

faxování.

4.

Zadejte faxové číslo jednoho či více příjemců.

5.

Zahrňte všechny stránky načtené do zařízení. Tento krok je nepovinný.

6.

Klepněte na možnost Odeslat nyní.

CSWW

Použití faxu

187