HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Nastavení charakteristického vyzvánění

background image

Nastavení charakteristického vyzvánění

Službu různých způsobů vyzvánění (nazývanou také charakteristické vyzvánění) poskytují některé místní

telekomunikační společnosti. Tato služba umožňuje používat u jediné telefonní linky více telefonních

čísel. Každé telefonní číslo má jedinečný způsob vyzvánění. Díky tomu lze odpovídat pouze na

telefonní hovory a odpovědi na faxová volání ponechat na zařízení.

CSWW

Nastavení faxu

177

background image

Pokud si u telekomunikační společnosti objednáte službu různých způsobů vyzvánění, je třeba zařízení

nastavit tak, aby odpovídalo na správný způsob vyzvánění. Různé způsoby vyzvánění nejsou

podporovány ve všech zemích/oblastech. Chcete-li zjistit, zda je tato služba k dispozici ve vaší zemi/

oblasti, obraťte se na svého poskytovatele telekomunikačních služeb.

POZNÁMKA:

Změníte-li toto nastavení na jinou než výchozí hodnotu (

Všechna zvonění

), aniž byste

měli zavedenu službu různých způsobů vyzvánění, můžete tím zařízení znemožnit příjem faxů.

Používají se následující nastavení:

Všechna zvonění

: Zařízení odpovídá na všechna volání na telefonní lince.

Jednoduché

: Zařízení odpovídá na všechna volání s jednoduchým vyzváněcím tónem.

Dvojité

: Zařízení odpovídá na všechna volání se zdvojeným vyzváněcím tónem.

Trojité

: Zařízení odpovídá na všechna volání se ztrojeným vyzváněcím tónem.

Dvojité a trojité

: Zařízení odpovídá na všechna volání se zdvojeným nebo ztrojeným vyzváněcím

tónem.

Chcete-li změnit režim odpovídání, postupujte podle následujících pokynů:

1.

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .

2.

Stiskněte nabídku

Nastavení faxu

.

3.

Stiskněte nabídku

Základní nastavení

.

4.

Stiskněte tlačítko

Specif. vyzvánění

a potom stiskněte název možnosti.