HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Nastavení detekce oznamovacího tónu

background image

Nastavení detekce oznamovacího tónu

Za normálních okolností začne zařízení vytáčet faxové číslo okamžitě. Pokud je zařízení připojeno ke

stejné lince jako telefon, zapněte nastavení detekce oznamovacího tónu. Zařízení tak nezačne odesílat

fax v době, kdy někdo používá telefon.

CSWW

Nastavení faxu

171

background image

Výchozí hodnota detekce oznamovacího tónu nastavená výrobcem je

Zapnuto

pro Francii a Maďarsko

a

Vypnuto

pro všechny ostatní země/oblasti.

1.

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .

2.

Stiskněte nabídku

Nastavení faxu

.

3.

Stiskněte nabídku

Upřesnit nastavení

.

4.

Přejděte na tlačítko

Rozpoznat oznamovací tón

a stiskněte je a pak stiskněte tlačítko

Zapnuto

.