HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Nastavení režimu korekce chyb faxu

background image

Nastavení režimu korekce chyb faxu

Při odesílání a příjmu faxů zařízení standardně monitoruje signály na telefonní lince. Zjistí-li během

přenosu chybu a nastavení korekce chyb má přitom hodnotu

Zapnuto

, může si zařízení vyžádat

opakované odeslání dané části faxu. Výchozí hodnota korekce chyb nastavená výrobcem je

Zapnuto

.

Opravu chyb byste měli vypnout pouze tehdy, pokud při odesílání nebo příjmu faxu dochází k

problémům, které lze odstranit povolením chyb při přenosu. Vypnutí tohoto nastavení může být

užitečné, pokud se snažíte odeslat nebo přijmout fax přes oceán nebo prostřednictvím satelitního

telefonního spojení.

1.

Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .

2.

Stiskněte nabídku

Servis

.

3.

Stiskněte nabídku

Služba Fax

.

4.

Stiskněte tlačítko

Oprava chyb

a potom tlačítko

Zapnuto

.

204

Kapitola 12 Fax

CSWW