HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva Připraveno bez pokusu o odeslání faxu.

background image

Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva Připraveno bez pokusu o odeslání
faxu.

Ověřte, zda protokol aktivity faxu neobsahuje chyby.

a. Stiskněte tlačítko

Fax

a potom tlačítko

Nabídka Fax

.

b. Otevřete nabídku

Sestavy faxu

.

c.

Otevřete nabídku

Protokol činnosti faxu

.

d. Vyberte možnost

Vytisknout protokol

.

Pokud je k zařízení připojen telefon, ujistěte se, že je zavěšený.

Odpojte všechny ostatní linky mezi faxem a produktem.

Zapojte produkt přímo do telefonní zdířky ve zdi a fax znovu odešlete.