HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Je možné přijímat, ale ne odesílat faxy.

background image

Je možné přijímat, ale ne odesílat faxy.

Odešlu fax a nic se nestane.

1.

Pomocí tlačítka

Spustit faxování

zkontrolujte vyzváněcí tón na telefonní lince.

2.

Vypněte a potom znovu zapněte produkt.

3.

Pomocí ovládacího panelu nebo průvodce nastavením faxu HP nakonfigurujte čas, datum a

informace v hlavičce faxu.

a. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Nastavení .

b. Otevřete nabídku

Nastavení faxu

.

c.

Otevřete nabídku

Základní nastavení

.

d. Otevřete nabídku

Záhlaví faxu

.

e. Zadejte správné nastavení.

4.

Ověřte, zda jsou zavěšeny jakékoli pobočkové linky.

5.

Pokud používáte službu DSL, musí připojení telefonní linky k produktu obsahovat vysoce propustný

filtr.