HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Odstranění uvíznutého papíru v jednotce oboustranného tisku (pouze pro modely s oboustranným tiskem)

background image

Odstranění uvíznutého papíru v jednotce oboustranného tisku
(pouze pro modely s oboustranným tiskem)

1.

Otevřete zadní dvířka.

UPOZORNĚNÍ:

Fixační jednotka v zadní

části produktu je horká. Než budete

pokračovat, počkejte, až fixační jednotka

zchladne.

2.

V případě potřeby zatáhněte za vodítko

(popisek 1) a odstraňte viditelný papír

(popisek 2) ze spodní části výstupní oblasti.

3.

V případě potřeby odstraňte všechen viditelný

papír ze spodní části jednotky oboustranného

tisku.

CSWW

Odstranění uvíznutého média

257

background image

4.

Pokud nevidíte žádný uvíznutý papír, zvedněte

jednotku oboustranného tisku pomocí výstupku

na straně jednotky.

5.

Pokud vidíte koncový okraj papíru, vyjměte

tento papír ze zařízení.

6.

Pokud vidíte přední okraj papíru, vyjměte jej

ze zařízení.

7.

Zavřete zadní dvířka.

258

Kapitola 14 Řešení potíží

CSWW