HP LaserJet Pro 400 color MFP M475 - Bezdrátové připojení po přesunutí bezdrátového směrovače nebo produktu nefunguje

background image

Bezdrátové připojení po přesunutí bezdrátového směrovače nebo
produktu nefunguje

Ujistěte se, že se směrovač nebo produkt připojuje ke stejné síti jako váš počítač.

1.

Otevřete nabídku

Sestavy

a výběrem příkazu

Sestava konfigurace

vytiskněte hlášení.

2.

Porovnejte identifikátor SSID v konfiguračním hlášení s identifikátorem SSID v konfiguraci tiskárny

počítače.

3.

Jestliže identifikátory SSID nejsou stejné, zařízení se nepřipojují ke stejné síti. Znovu nakonfigurujte

bezdrátovou síť pro svůj produkt.

274

Kapitola 14 Řešení potíží

CSWW