Nápověda pro HP LaserJet Pro 400 color MFP M475

background image

LASERJET PRO 300 COLOR MFP

LASERJET PRO 400 COLOR MFP

Uživatelská příručka

M375

M475

background image
background image

Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 300
color M375 a HP LaserJet Pro 400 color
M475

Uživatelská příručka

background image

Autorská práva a licence

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez

předchozího písemného souhlasu zakázány

kromě případů, kdy to povoluje autorský

zákon.

Změna informací obsažených v tomto

dokumentu je vyhrazena.

Jediné záruky na výrobky HP a služby jsou

uvedeny ve výslovných prohlášeních o

záruce dodaných s těmito výrobky a

službami. Z tohoto dokumentu nelze

vyvozovat další záruky. Společnost HP není

odpovědná za technické nebo textové chyby

nebo opomenutí obsažená v tomto

dokumentu.

Edition 2, 10/2011

Číslo dílu: CE863-90903

Ochranné známky

Adobe

®

, Acrobat

®

a PostScript

®

jsou

ochranné známky společnosti Adobe

Systems Incorporated.

Intel® Core™ je ochranná známka

společnosti Intel Corporation v USA a

dalších zemích/oblastech.

Java™ je v USA ochranná známka

společnosti Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP a

Windows Vista® jsou v USA registrované

ochranné známky společnosti Microsoft

Corporation.

UNIX

®

je registrovaná ochranná známka

sdružení Open Group.

Značky ENERGY STAR a ENERGY STAR

jsou registrované ochranné známky v USA.

background image

Symboly použité v této příručce

TIP:

Tipy poskytují užitečné rady a zjednodušení.

POZNÁMKA:

Poznámky poskytují důležité informace vysvětlující koncept nebo popisující provedení

úlohy.

UPOZORNĚNÍ:

Upozornění označují postupy, které je třeba použít pro prevenci ztráty dat nebo

poškození produktu.

VAROVÁNÍ!

Varování upozorňují na konkrétní postupy, které je třeba použít pro prevenci úrazu,

katastrofické ztráty dat nebo pro rozsáhlé poškození produktu.

CSWW

iii

background image

iv

Symboly použité v této příručce

CSWW

background image

Obsah

1 Základní údaje o zařízení ................................................................................................. 1

Porovnání modelů .................................................................................................................... 2
Ekologické vlastnosti ................................................................................................................. 5
Funkce usnadnění přístupu ........................................................................................................ 6
Přehled produktu ...................................................................................................................... 7

Pohled zepředu ......................................................................................................... 7
Pohled zezadu .......................................................................................................... 8
Porty rozhraní ........................................................................................................... 8
Umístění sériového čísla a čísla modelu ....................................................................... 9
Uspořádání ovládacího panelu ................................................................................... 9

2 Nabídky ovládacího panelu ............................................................................................ 13

Nabídka Nastavení ................................................................................................................ 14

Nabídka Webové služby HP .................................................................................... 14
Nabídka Sestavy .................................................................................................... 14
Nabídka Rychlé formuláře ........................................................................................ 15
Nabídka Nastavení faxu .......................................................................................... 16
Nabídka Systémová nastavení .................................................................................. 18
Nabídka Servis ....................................................................................................... 23
Nabídka Nastavení sítě ........................................................................................... 24

Nabídky pro určité funkce ....................................................................................................... 27

Nabídka Kopírovat ................................................................................................. 27
Nabídka Fax .......................................................................................................... 28
Nabídka Skenování ................................................................................................ 31
Flash disk USB ........................................................................................................ 32

3 Software pro Windows ................................................................................................... 33

Podporované operační systémy a ovladače tiskárny pro systém Windows .................................... 34
Volba správného ovladače tiskárny pro systém Windows ........................................................... 34

Univerzální tiskový ovladač HP (UPD) ........................................................................ 35

Změna nastavení tiskové úlohy v systému Windows .................................................................... 37

CSWW

v

background image

Priorita nastavení tisku ............................................................................................. 37
Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu .......................... 37
Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy ................................................ 38
Změna nastavení konfigurace zařízení ....................................................................... 38

Odebrání ovladače tiskárny v systému Windows ....................................................................... 39
Podporované nástroje pro systém Windows .............................................................................. 40

Další součásti a nástroje systému Windows ................................................................ 40

Software pro jiné operační systémy .......................................................................................... 40

4 Použití produktu se systémem Mac ................................................................................. 41

Software pro systém Mac ........................................................................................................ 42

Podporované operační systémy a ovladače tiskárny pro systém Mac ............................. 42
Instalace softwaru pro operační systémy Mac OS ....................................................... 42
Odstranění ovladače tiskárny z operačních systémů Mac ............................................. 45
Priorita nastavení tisku u počítače Macintosh .............................................................. 45
Změna nastavení ovladače tiskárny u počítače Macintosh ............................................ 46
Software pro počítače Macintosh .............................................................................. 46
Podporované nástroje pro systém Mac ...................................................................... 47

Tisk s počítačem Macintosh ..................................................................................................... 49

Zrušení tiskové úlohy v počítači Mac ......................................................................... 49
Změna formátu a typu papíru v počítačích Mac .......................................................... 49
Změna velikosti dokumentů nebo tisk na vlastní formát papíru u počítače Macintosh ....... 49
Vytváření a používání předvoleb tisku u počítače Macintosh ........................................ 50
Tisk titulní stránky u počítače Macintosh ..................................................................... 50
Použití vodoznaků u počítače Macintosh .................................................................... 50
Tisk více stránek na jeden list papíru u počítače Macintosh .......................................... 51
Tisk na obě strany papíru (oboustranný tisk) u počítače Macintosh ................................ 51
Nastavení možností barev u počítače Macintosh ......................................................... 52

Použití protokolu AirPrint ......................................................................................................... 53
Faxování v počítači Macintosh ................................................................................................. 54
Skenování v systému Mac ....................................................................................................... 55
Řešení problémů v systémech Mac ........................................................................................... 56

5 Připojení produktu v systému Windows .......................................................................... 57

Odmítnutí sdílení tiskárny ........................................................................................................ 57
Použití nástroje HP Smart Install pro připojení k počítači, kabelové síti nebo bezdrátové síti ............ 58

HP Smart Install pro přímá připojení v systému Windows (USB) .................................... 58
HP Smart Install pro kabelové sítě v systému Windows ................................................. 58
HP Smart Install pro bezdrátové sítě v systému Windows, metoda 1: Používání
ovládacího panelu produktu ..................................................................................... 59

vi

CSWW

background image

HP Smart Install pro bezdrátové sítě v systému Windows, metoda 2: Dočasně připojte
USB kabel. ............................................................................................................. 59
HP Smart Install pro bezdrátové sítě v systému Windows, metoda 3: Použití serveru
WPS ...................................................................................................................... 59

Připojení přes USB ................................................................................................................. 60

Instalace z disku CD ................................................................................................ 60

Připojení k síti v systému Windows ........................................................................................... 61

Podporované síťové protokoly .................................................................................. 61
Instalace produktu v kabelové síti v systému Windows ................................................. 61
Instalace produktu v bezdrátové síti se systémem Windows (pouze bezdrátové
modely) ................................................................................................................. 62
Konfigurace nastavení IP sítě v systému Windows ....................................................... 64

6 Papír a tisková média .................................................................................................... 67

Použití papíru ........................................................................................................................ 68
Nastavení ovladače tiskárny podle typu a formátu papíru v systému Windows .............................. 70
Podporované formáty papíru ................................................................................................... 70
Podporované typy papíru a kapacita zásobníků ........................................................................ 71
Vložení papíru do zásobníků ................................................................................................... 74

Plnění zásobníku 1 .................................................................................................. 74
Naplňte zásobník 2 nebo volitelný zásobník 3 ........................................................... 76
Vložení papíru do podavače dokumentů .................................................................... 77

Konfigurace zásobníků ........................................................................................................... 79

7 Tiskové kazety ............................................................................................................... 81

Informace o tiskových kazetách ............................................................................................... 82
Zobrazení spotřebního materiálu ............................................................................................. 83

Zobrazení tiskových kazet ........................................................................................ 83

Správa tiskových kazet ........................................................................................................... 84

Změna nastavení tiskových kazet .............................................................................. 84
Uchovávání a recyklace spotřebního materiálu ........................................................... 86
Webové stránky společnosti HP proti padělání ........................................................... 86

Návod k výměně ................................................................................................................... 87

Výměna tiskové kazety ............................................................................................ 87

Řešení problémů se spotřebním materiálem ............................................................................... 91

Kontrola tiskových kazet ........................................................................................... 91
Interpretace zpráv ovládacího panelu týkajících se spotřebního materiálu ...................... 93

8 Tiskové úlohy ............................................................................................................... 101

Zrušení tiskové úlohy ............................................................................................................ 102
Základní tisková úloha v systému Windows ............................................................................. 103

CSWW

vii

background image

Spuštění ovladače tiskárny v systému Windows ........................................................ 103
Získání nápovědy k možnosti tisku v systému Windows .............................................. 103
Změna počtu tištěných kopií v systému Windows ...................................................... 104
Uložení vlastních nastavení tisku pro opakované použití v systému Windows ................ 104
Zlepšení kvality tisku v systému Windows ................................................................. 107
Tisk na obě strany média (duplexní tisk) v systému Windows ...................................... 109
Tisk více stránek na list v systému Windows .............................................................. 112
Výběr orientace stránky v systému Windows ............................................................ 113
Nastavení možností barvy v systému Windows ......................................................... 114

Použití služby HP ePrint ......................................................................................................... 116
Další tiskové úlohy v systému Windows ................................................................................... 117

Tisk barevného textu v černé (stupně šedi) v systému Windows ................................... 117
Tisk na předtištěný hlavičkový papír nebo formuláře v systému Windows ..................... 117
Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows ...................................... 119
Tisk první nebo poslední stránky na jiný papír v systému Windows ............................. 122
Přizpůsobení dokumentu podle velikosti stránky pomocí systému Windows ................... 124
Přidání vodoznaku do dokumentu v systému Windows .............................................. 125
Vytvoření brožury pomocí systému Windows ............................................................ 126

Přímý tisk z portu USB ........................................................................................................... 128

9 Barevný papír .............................................................................................................. 131

Nastavení barvy .................................................................................................................. 132

Změna motivu barev u tiskové úlohy ........................................................................ 132
Změna možností barev ......................................................................................... 133
Ruční nastavení barev ............................................................................................ 133

Použití funkce HP EasyColor .................................................................................................. 135
Nastavení barev, aby se shodovaly s barvami na obrazovce počítače ....................................... 136

10 Kopírování ................................................................................................................. 137

Použití funkcí kopírování ....................................................................................................... 138

Kopírování ........................................................................................................... 138
Více kopií ............................................................................................................. 138
Kopírování vícestránkové předlohy .......................................................................... 139
Kopírování identifikačních karet .............................................................................. 139
Zrušení úlohy kopírování ........................................................................................ 141
Zmenšení nebo zvětšení kopie ................................................................................ 141
Kompletování úlohy kopírování ............................................................................... 142
Vytvoření černobílé nebo barevné kopie .................................................................. 142

Nastavení kopírování ........................................................................................................... 143

Změna kvality kopírování ....................................................................................... 143
Kontrola nečistot na skenovací ploše skeneru ............................................................ 143

viii

CSWW

background image

Nastavení světlosti nebo tmavosti kopií .................................................................... 145
Definování vlastního nastavení kopií ........................................................................ 145
Nastavení formátu a typu papíru při kopírování na speciální papír ............................. 146
Obnovení výchozího nastavení pro kopírování ......................................................... 146

Kopírování fotografií ............................................................................................................ 147
Kopírování předloh různých formátů ....................................................................................... 148
Oboustranné kopírování ....................................................................................................... 149

Automatické kopírování na obě strany (pouze duplexní modely) ................................. 149
Ruční oboustranné kopírování ................................................................................. 150

11 Skenování .................................................................................................................. 153

Použití funkcí skenování ........................................................................................................ 154

Metody skenování ................................................................................................. 154
Zrušení skenování ................................................................................................. 156

Nastavení skenování ............................................................................................................ 157

Rozlišení skeneru a barva ...................................................................................... 157
Kvalita skenování .................................................................................................. 158

Skenování fotografie ............................................................................................................ 160

12 Fax ............................................................................................................................ 161

Nastavení faxu .................................................................................................................... 162

Instalace a připojení hardwaru ............................................................................... 162
Konfigurace nastavení faxu .................................................................................... 165
Použití průvodce nastavením faxu HP ...................................................................... 166

Použití telefonního seznamu .................................................................................................. 167

Vytvoření a úprava telefonního seznamu faxu pomocí ovládacího panelu .................... 167
Import nebo export kontaktů Microsoft Outlook do telefonního seznamu faxu ............... 167
Použití dat telefonního seznamu z jiných programů ................................................... 167
Odstranění položek z telefonního seznamu .............................................................. 168
Použití tlačítek rychlé volby ..................................................................................... 168
Správa voleb skupinového vytáčení ......................................................................... 169

Nastavení faxu .................................................................................................................... 171

Nastavení odeslání faxu ........................................................................................ 171
Nastavení příjmu faxu ........................................................................................... 175
Nastavení faxování na vyžádání ............................................................................. 180

Použití faxu ......................................................................................................................... 181

Software pro faxování ........................................................................................... 181
Zrušení faxu ......................................................................................................... 181
Použití faxu v systému DSL, PBX nebo ISDN .............................................................. 181
Použití faxu ve službě VoIP ..................................................................................... 182
Paměť faxu ........................................................................................................... 183

CSWW

ix

background image

Odstranění faxů z paměti ....................................................................................... 184
Odeslání faxu ....................................................................................................... 184
Příjem faxu ........................................................................................................... 191

Řešení problémů faxu ........................................................................................................... 193

Kontrolní seznam před řešením potíží ...................................................................... 193
Chybové zprávy faxu ........................................................................................... 194
Odstraňování problémů s kódy faxu a protokoly trasování ......................................... 199
Protokoly a sestavy faxu ......................................................................................... 201
Změna korekce chyb a rychlosti faxu ....................................................................... 203
Vyřešení problémů s odesíláním faxů ....................................................................... 206
Řešení problémů s příjmem faxů .............................................................................. 212
Řešení obecných problémů s faxem ........................................................................ 218

Informace týkající se zákonných požadavků a záruk ................................................................ 221

13 Správa a údržba ........................................................................................................ 223

Tisk stránek s informacemi ..................................................................................................... 224
Použití implementovaného webového serveru HP ..................................................................... 226

Spuštění integrovaného webového serveru HP .......................................................... 226
Funkce integrovaného webového serveru HP ............................................................ 226

Použití softwaru HP Web Jetadmin ......................................................................................... 228
Funkce zabezpečení produktu ............................................................................................... 228

Přiřazení hesla systému .......................................................................................... 228

Úsporná nastavení ............................................................................................................... 229

Tisk v režimu EconoMode ...................................................................................... 229
Úsporné režimy .................................................................................................... 229
Archivní tisk .......................................................................................................... 230

Instalace paměťových modulů DIMM ...................................................................................... 231

Instalace paměťových modulů DIMM ....................................................................... 231
Aktivace paměti .................................................................................................... 234
Kontrola instalace modulů DIMM ............................................................................ 235
Přidělení paměti ................................................................................................... 235

Čištění zařízení .................................................................................................................... 237

Vyčistění dráhy papíru ........................................................................................... 237
Čištění skla a desky skeneru ................................................................................... 237
Čištění podávacích válečků a oddělovací podložky podavače dokumentů ................... 238
Čištění dotykové obrazovky .................................................................................... 239

Aktualizace produktu ............................................................................................................ 240

14 Řešení potíží ............................................................................................................... 241

Vlastní pomoc ...................................................................................................................... 242
Kontrolní seznam pro řešení problémů .................................................................................... 243

x

CSWW

background image

Krok 1: Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté. .......................................................... 243
Krok 2: Zkontrolujte, zda se na ovládacím panelu nezobrazují chybové zprávy. .......... 243
Krok 3: Zkontrolujte funkci tisku. ............................................................................. 244
Krok 4: Zkontrolujte funkci kopírování. ..................................................................... 244
Krok 5: Zkontrolujte funkci odesílání faxu. ................................................................ 244
Krok 6: Zkontrolujte funkci příjmu faxu. .................................................................... 244
Krok 7: Zkuste odeslat tiskovou úlohu z počítače. ...................................................... 245
Krok 8: Zkontrolujte funkci přímého tisku z portu USB. ............................................... 245
Faktory ovlivňující výkonnost zařízení ...................................................................... 245

Obnovení výchozích nastavení z výroby ................................................................................ 245
Papír se nesprávně podává nebo uvíznul ................................................................................ 246

Produkt nepodává papír ........................................................................................ 246
Produkt podává více listů papíru. ............................................................................ 246
Zabránění uvíznutí papíru ...................................................................................... 246

Odstranění uvíznutého média ................................................................................................ 248

Místa uvíznutí ....................................................................................................... 249
Odstranění uvíznutého média z podavače dokumentů ............................................... 249
Odstranění uvíznutého papíru v zásobníku 1 ............................................................ 251
Odstranění uvíznutého papíru v zásobníku 2 ............................................................ 253
Odstranění uvíznutého papíru z oblasti fixační jednotky ............................................ 254
Odstranění uvíznutí ve výstupní přihrádce ................................................................ 255
Odstranění uvíznutého papíru v jednotce oboustranného tisku (pouze pro modely
s oboustranným tiskem) .......................................................................................... 257

Zlepšení kvality tisku ............................................................................................................. 259

Použití správného nastavení typu papíru v ovladači tiskárny ....................................... 259
Úprava nastavení barev v ovladači tiskárny ............................................................. 260
Použití papíru odpovídajícího specifikacím společnosti HP ......................................... 261
Tisk čisticí stránky .................................................................................................. 262
Kalibrace produktu pro vyrovnání barev .................................................................. 262
Kontrola tiskových kazet ......................................................................................... 263
Použití ovladače tiskárny, který nejlépe odpovídá vašim tiskovým potřebám ................. 265
Zlepšení kvality tisku kopií ...................................................................................... 267

Produkt netiskne nebo tiskne pomalu. ..................................................................................... 268

Produkt netiskne. ................................................................................................... 268
Produkt tiskne pomalu. ........................................................................................... 269

Řešení potíží s přímým tiskem z portu USB .............................................................................. 270

Nabídka Flash disk USB se nezobrazí při připojení úložiště USB. ............................... 270
Soubor netiskne z úložiště USB. .............................................................................. 270
Soubor, který chcete vytisknout, není uveden v nabídce Flash disk USB. ....................... 271

Řešení potíží s připojením produktu k síti ................................................................................ 271

Řešení potíží s přímým připojením ........................................................................... 271

CSWW

xi

background image

Řešení potíží se sítí ................................................................................................ 271

Řešení potíží s bezdrátovou sítí .............................................................................................. 273

Kontrolní seznam bezdrátové konektivity .................................................................. 273
Na ovládacím panelu tiskárny se zobrazí zpráva: Bezdrátová funkce tohoto produktu
je vypnutá ............................................................................................................ 274
Produkt po dokončení bezdrátové konfigurace netiskne ............................................. 274
Produkt netiskne a počítač má nainstalovanou bránu firewall třetí strany ...................... 274
Bezdrátové připojení po přesunutí bezdrátového směrovače nebo produktu
nefunguje ............................................................................................................. 274
K bezdrátovému produktu nelze připojit více počítačů ............................................... 275
Bezdrátový produkt přestává při připojení k síti VPN komunikovat ............................... 275
Síť není uvedena v seznamu bezdrátových sítí .......................................................... 275
Bezdrátová síť nefunguje ....................................................................................... 276

Odstraňování problémů se softwarem zařízení v systému Windows ........................................... 277
Odstraňování problémů se softwarem zařízení v systému Mac ................................................... 279

V seznamu Print & Fax (Tisk a fax) není uvedený ovladač tiskárny. .............................. 279
Název produktu se nezobrazuje v seznamu produktů v seznamu Print & Fax (Tisk a
fax) ..................................................................................................................... 279
Ovladač tiskárny nenastavil automaticky zařízení zvolené v seznamu Print & Fax (Tisk
a fax) .................................................................................................................. 279
Tisková úloha nebyla zaslána do požadovaného produktu ......................................... 280
Při připojení kabelem USB se po výběru ovladače nezobrazí toto zařízení v seznamu
Print & Fax (Tisk a fax) ........................................................................................... 280
Pro připojení USB používáte obecný ovladač tiskárny ................................................ 280

Dodatek A Spotřební materiál a příslušenství .................................................................. 281

Objednání náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu .............................................. 282
Čísla dílů ............................................................................................................................ 282

Dodatek B Servis a podpora ............................................................................................ 283

Prohlášení o omezené záruce společnosti Hewlett-Packard ........................................................ 284
Záruka HP Premium Protection Warranty: Prohlášení o omezené záruce na tiskovou kazetu
LaserJet ............................................................................................................................... 286
Data uložená na tiskové kazetě ............................................................................................. 287
Licenční smlouva s koncovým uživatelem ................................................................................. 288
OpenSSL ............................................................................................................................. 291
Zákaznická podpora ............................................................................................................ 292

Dodatek C Technické údaje o produktu ............................................................................ 293

Rozměry ............................................................................................................................. 294
Spotřeba energie, elektrické specifikace a akustické emise ........................................................ 294

xii

CSWW

background image

Specifikace provozního prostředí ........................................................................................... 295

Dodatek D Informace o předpisech .................................................................................. 297

Předpisy FCC ...................................................................................................................... 298
Ekologické vlastnosti výrobku ................................................................................................. 298

Ochrana životního prostředí ................................................................................... 298
Vytváření ozonu .................................................................................................... 298
Spotřeba energie .................................................................................................. 298
Spotřeba toneru .................................................................................................... 299
Spotřeba papíru .................................................................................................... 299
Plasty ................................................................................................................... 299
Spotřební materiál HP LaserJet ................................................................................ 299
Pokyny pro vracení a recyklaci ............................................................................... 299
Papír ................................................................................................................... 301
Omezení materiálu ................................................................................................ 301
Likvidace odpadů původci odpadů v domácnostech Evropské unie ............................. 301
Chemické látky ..................................................................................................... 302
Bezpečnostní list MSDS (Material Safety Data Sheet) ................................................. 302
Další informace ..................................................................................................... 302

Prohlášení o shodě ............................................................................................................... 303
Prohlášení o shodě (bezdrátové modely) ................................................................................. 305
Prohlášení o bezpečnosti ...................................................................................................... 307

Bezpečnost laseru ................................................................................................. 307
Kanadské předpisy DOC ....................................................................................... 307
Prohlášení VCCI (Japonsko) .................................................................................... 307
Pokyny pro manipulaci s napájecím kabelem ........................................................... 307
Prohlášení o napájecím kabelu (Japonsko) ............................................................... 307
Prohlášení EMC (Korea) ......................................................................................... 308
Prohlášení o laseru pro Finsko ................................................................................ 308
Prohlášení o udělení značky GS (Německo) ............................................................. 309
Tabulka materiálu (Čína) ........................................................................................ 309
Prohlášení o omezení používání nebezpečných látek (Turecko) ................................... 309
Prohlášení o omezení používání nebezpečných látek (Ukrajina) .................................. 309

Další prohlášení pro telekomunikační (faxová) zařízení ............................................................. 310

Prohlášení EU pro provoz telekomunikačních zařízení ............................................... 310
New Zealand Telecom Statements ........................................................................... 310
Additional FCC statement for telecom products (US) .................................................. 310
Telephone Consumer Protection Act (US) .................................................................. 311
Industry Canada CS-03 requirements ...................................................................... 311
Kabelové/bezdrátové značení společnosti Vietnam Telecom pro schválené produkty
typu ICTQC .......................................................................................................... 312

CSWW

xiii

background image

Další prohlášení pro bezdrátové produkty ............................................................................... 313

Prohlášení o souladu s předpisy FCC (Spojené státy americké) ................................... 313
Prohlášení pro Austrálii .......................................................................................... 313
Prohlášení pro Brazílii (ANATEL) ............................................................................. 313
Prohlášení pro Kanadu .......................................................................................... 313
Regulativní poznámka pro Evropskou unii ................................................................ 313
Poznámka k použití ve Francii ................................................................................ 314
Poznámka k použití v Rusku ................................................................................... 314
Prohlášení pro Koreu ............................................................................................. 314
Prohlášení pro Tchaj-wan ....................................................................................... 315
Kabelové/bezdrátové značení společnosti Vietnam Telecom pro schválené produkty
typu ICTQC .......................................................................................................... 315

Rejstřík ............................................................................................................................. 317

xiv

CSWW