Ajuda HP LaserJet Pro 400 color MFP M475

background image

LASERJET PRO 300 COLOR MFP

LASERJET PRO 400 COLOR MFP

Guia de l'usuari

M375

M475

background image
background image

Impressora en color HP LaserJet Pro 300
M375 MFP i impressora en color
HP LaserJet Pro 400 M475 MFP

Guia de l'usuari

background image

Copyright i llicència

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Es prohibeix la reproducció, adaptació o

traducció sense el permís previ per escrit,

excepte en els termes que contemplin les

lleis de propietat intel·lectual.

La informació d’aquest document està

subjecta a canvis sense previ avís.

Les úniques garanties pels productes i

serveis de HP s’especifiquen en les

declaracions de garantia expresses que

acompanyen els productes i serveis

esmentats. Cap informació d’aquest

document pot ésser considerada com una

garantia addicional. HP no serà

responsable del errors u omissions tècnics o

d’edició que contingui aquest document.

Edition 2, 10/2011

Número de referència: CE863-90902

Títols de marques registrades

Adobe

®

, Acrobat

®

i PostScript

®

són marques

comercials d'Adobe Systems Incorporated.

Intel® Core™ és una marca registrada

d'Intel Corporation als EUA i a altres països/

regions.

Java™ és una marca registrada de Sun

Microsystems, Inc. als EUA.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i

Windows Vista® són marques de Microsoft

Corporation registrades als EUA.

UNIX

®

és una marca registrada de The

Open Group.

ENERGY STAR i la marca ENERGY STAR

són marques registrades als EUA.

background image

Convencions utilitzades en aquesta guia

SUGGERIMENT:

Els consells ofereixen suggeriments o dreceres útils.

NOTA:

Les notes proporcionen informació important per explicar un concepte o per realitzar una tasca.

ATENCIÓ:

Els missatges de precaució indiquen procediments que cal seguir per evitar perdre dades

o fer malbé el producte.

ADVERTÈNCIA!

Els missatges d'avís informen de procediments específics que cal seguir per evitar

lesions corporals, pèrdues de dades catastròfiques o danys importants al producte.

CAWW

iii

background image

iv

Convencions utilitzades en aquesta guia

CAWW

background image

Índex de continguts

1 Conceptes bàsics del producte .......................................................................................... 1

Comparació de productes ......................................................................................................... 2
Característiques mediambientals ................................................................................................ 5
Opcions d'accessibilitat ............................................................................................................ 6
Vistes del producte ................................................................................................................... 7

Vista frontal .............................................................................................................. 7
Vista posterior .......................................................................................................... 8
Ports de la interfície ................................................................................................... 8
Ubicació del número de sèrie i el número del model ..................................................... 9
Presentació del tauler de control ................................................................................. 9

2 Menús del tauler de control ............................................................................................ 13

Menú Configuració ................................................................................................................ 14

menú Serveis web d'HP ........................................................................................... 14
Menú informes ........................................................................................................ 14
Menú formularis ràp. ............................................................................................... 15
menú Configuració fax ............................................................................................ 16
menú Configuració del sistema ................................................................................. 18
menú Servei ........................................................................................................... 23
menú Config. xarxa ................................................................................................ 24

Menús específics de funcions ................................................................................................... 27

menú Còpia ........................................................................................................... 27
menú Fax ............................................................................................................... 28
menú Escàner ......................................................................................................... 31
Unitat flash USB ...................................................................................................... 32

3 Programari per al Windows ........................................................................................... 33

Sistemes operatius i controladors d'impressora compatibles per al Windows ................................. 34
Selecció del controlador de la impressora correcte per al Windows ............................................. 34

HP Universal Print Driver (Controlador d'impressió universal d'HP) ................................ 35

Canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió per al Windows .............................................. 37

CAWW

v

background image

Prioritat dels paràmetres d'impressió ......................................................................... 37
Canvi dels paràmetres de totes les tasques d'impressió fins que es tanqui el
programa ............................................................................................................... 37
Canvi dels paràmetres predeterminats de totes les tasques d'impressió .......................... 38
Canvi dels paràmetres de configuració del producte ................................................... 38

Eliminació del controlador de la impressora amb el Windows ..................................................... 39
Utilitats compatibles per al Windows ........................................................................................ 40

Altres components i utilitats per al Windows ............................................................... 40

Programari per a altres sistemes operatius ................................................................................ 40

4 Utilitzar el producte amb el Mac ..................................................................................... 41

Programari per a Mac ............................................................................................................ 42

Sistemes operatius i controladors d'impressora compatibles per al Mac ......................... 42
Instal·lació del programari als sistemes operatius Mac ................................................. 42
Eliminació del controlador de la impressora de sistemes operatius Mac ......................... 45
Prioritat de paràmetres d'impressió de Mac ................................................................ 45
Canvi dels paràmetres del controlador de la impressora per Mac ................................. 46
Programari per a ordinadors Mac ............................................................................ 47
Programes d'utilitat admesos per a Mac .................................................................... 47

Imprimir amb Mac ................................................................................................................. 49

Cancel·lació d'una tasca d'impressió amb Mac .......................................................... 49
Canvi de la mida i el tipus de paper amb ordinadors Mac .......................................... 49
Canvi de la mida dels documents o impressió amb una mida de paper personalitzada
amb Mac ............................................................................................................... 49
Crear i utilitzar valors predefinits d'impressió amb Mac ............................................... 50
Imprimir una portada amb Mac ................................................................................ 50
Utilització de filigranes amb Mac .............................................................................. 50
Impressió de diverses pàgines en un full de paper amb Mac ........................................ 51
Impressió a les dues cares de la pàgina (impressió dúplex) amb Mac ........................... 51
Establir les opcions de color amb Mac ....................................................................... 52

Utilitzeu AirPrint ..................................................................................................................... 54
Enviament d'un fax amb ordinadors Mac .................................................................................. 55
Escaneig en equips Mac ......................................................................................................... 56
Resolució de problemes en equips Mac .................................................................................... 57

5 Connexió del producte amb el Windows ......................................................................... 59

Descàrrec per compartir impressora ......................................................................................... 59
Utilitzeu HP Smart Install per connectar-vos a un ordinador, una xarxa amb cable o una xarxa
sense cables .......................................................................................................................... 60

HP Smart Install per a connexions directes del Windows (USB) ..................................... 60
HP Smart Install per a xarxes amb cable del Windows ................................................ 60

vi

CAWW

background image

HP Smart Install per a xarxes sense cables del Windows , mètode 1: Utilització del
tauler de control del producte ................................................................................... 61
HP Smart Install per a xarxes sense cables del Windows , mètode 2: Connexió de un
cable USB temporalment. ......................................................................................... 61
HP Smart Install per a xarxes sense cables del Windows , mètode 3: Utilització de
WPS ...................................................................................................................... 61

Connexió amb USB ................................................................................................................ 62

Instal·lació amb CD ................................................................................................. 62

Connexió a una xarxa amb el Windows .................................................................................. 63

Protocols de xarxa compatibles ................................................................................. 63
Instal·lació del producte en una xarxa amb cables amb el Windows ............................. 63
Instal·lació del producte en una xarxa sense cables amb el Windows (només models
sense cables) .......................................................................................................... 64
Configuració dels paràmetres de xarxa IP amb el Windows ......................................... 66

6 Paper i suports d'impressió ............................................................................................. 69

Comprensió de l'utilització del paper ....................................................................................... 70
Canvi del controlador de la impressora de manera que coincideixi amb el tipus i la mida del
paper a Windows .................................................................................................................. 72
Mides de paper admeses ........................................................................................................ 72
Tipus de paper admesos i capacitat de la safata ....................................................................... 73
Càrrega de safates de paper .................................................................................................. 76

Com carregar la safata 1 ......................................................................................... 76
Com carregar la safata 2 o la safata opcional 3 ........................................................ 78
Càrrega de l'alimentador de documents .................................................................... 79

Configuració de les safates ..................................................................................................... 81

7 Cartutxos d'impressió ..................................................................................................... 83

Informació sobre el cartutx d'impressió ..................................................................................... 84
Vistes dels subministraments .................................................................................................... 85

Vistes del cartutx d'impressió .................................................................................... 85

Gestió de cartutxos d'impressió ............................................................................................... 86

Canvi de la configuració dels cartutxos d'impressió .................................................... 86
Emmagatzematge i reciclatge de consumibles ............................................................ 88
Lloc web contra les falsificacions d'HP ....................................................................... 88

Instruccions per als recanvis .................................................................................................... 89

Substitució dels cartutxos d'impressió ........................................................................ 89

Resolució de problemes amb els subministraments ..................................................................... 94

Comprovació dels cartutxos d'impressió .................................................................... 94
Interpretació dels missatges del tauler de control respecte als subministraments .............. 96

CAWW

vii

background image

8 Tasques d'impressió ..................................................................................................... 103

Cancel·lació d'una tasca d'impressió ..................................................................................... 104
Tasques bàsiques d'impressió amb el Windows ....................................................................... 105

Obrir el controlador de la impressora amb Windows ................................................ 105
Obtenció d'ajuda per a qualsevol opció d'impressió amb Windows ........................... 105
Canvi del número de còpies per imprimir amb Windows ........................................... 106
Emmagatzematge dels paràmetres d'impressió personalitzats per tornar-los a utilitzar
amb Windows ...................................................................................................... 106
Millora de la qualitat d'impressió amb Windows ...................................................... 109
Impressió a les dues cares (dúplex) amb Windows .................................................... 111
Impressió de diverses pàgines per full amb Windows ................................................ 114
Selecció de l'orientació de la pàgina amb Windows ................................................. 115
Definició de les opcions de color amb Windows ....................................................... 116

Utilització d'HP ePrint ........................................................................................................... 118
Tasques d'impressió addicionals amb el Windows ................................................................... 119

Impressió de text en color com a negre (escala de grisos) Windows ............................ 119
Impressió en formularis o capçaleres preimpresos ..................................................... 119
Impressió en paper especial, etiquetes o transparències amb Windows ....................... 121
Impressió de la primera o l'última pàgina amb un paper diferent amb Windows. ......... 124
Ajustar un document a la mida de la pàgina amb Windows ...................................... 126
Afegir una filigrana a un document amb el Windows ................................................ 127
Creació d'un fullet amb Windows ........................................................................... 128

Impressió directa des de USB ................................................................................................ 130

9 Color ............................................................................................................................ 133

Ajustament del color ............................................................................................................. 134

Canvi del tema de color per a una tasca d'impressió ................................................ 134
Canvi de les opcions de color ............................................................................... 135
Opcions manuals de color ..................................................................................... 135

Ús de l'opció HP EasyColor ................................................................................................... 137
Feu coincidir els colors amb els de la vostra pantalla d'ordinador .............................................. 138

10 Còpia ......................................................................................................................... 139

Utilització de les funcions de còpia ........................................................................................ 140

Còpia .................................................................................................................. 140
Còpies múltiples .................................................................................................... 140
Còpia d'un original amb diverses pàgines ............................................................... 141
Còpia de targetes d'identificació ............................................................................ 141
Cancel·lació d'un treball de còpia ........................................................................... 143
Reducció o ampliació de còpies ............................................................................. 143
Intercalació d'una tasca de còpia ........................................................................... 144

viii

CAWW

background image

Realització de còpies en color o en blanc i negre ..................................................... 145

Paràmetres de còpia ............................................................................................................ 146

Canvi de la qualitat de la còpia .............................................................................. 146
Comproveu que el vidre de l'escàner no estigui brut ni tacat ...................................... 146
Ajustament de la claror o la foscor de les còpies ....................................................... 148
Definició dels paràmetres de còpia personalitzats ..................................................... 148
Ajustament de la mida i el tipus de paper per realitzar còpies en paper especial ......... 149
Restauració dels paràmetres per defecte de fàbrica ................................................... 149

Còpia de fotos ..................................................................................................................... 150
Còpia d'originals de diferents mides ...................................................................................... 151
Còpia a les dues cares ......................................................................................................... 152

Còpia a les dues cares automàtica (només als models dúplex) .................................... 152
Còpia a les dues cares manual ............................................................................... 152

11 Escàner ....................................................................................................................... 155

Utilització de les funcions d'escaneig ..................................................................................... 156

Mètodes d'escaneig .............................................................................................. 156
Cancel·lació d'un escaneig .................................................................................... 158

Paràmetres d'escaneig .......................................................................................................... 159

Resolució i color de l'escàner ................................................................................. 159
Qualitat d'escaneig ............................................................................................... 160

Escaneig d'una fotografia ..................................................................................................... 162

12 Fax ............................................................................................................................ 163

Configuració del fax ............................................................................................................ 164

Instal·lació i connexió del maquinari ........................................................................ 164
Configuració dels paràmetres del fax ...................................................................... 168
Utilització de l'Auxiliar de configuració del fax d'HP ................................................. 169

Utilització de l'agenda ......................................................................................................... 170

Utilitzeu el tauler control per crear i editar l'agenda del fax ....................................... 170
Importació o exportació de contactes de Microsoft Outlook a l'agenda del fax ............ 170
Ús de dades d'agenda procedents d'altres programes .............................................. 170
Supressió d'entrades de l'agenda ........................................................................... 171
Ús d'entrades de marcatge ràpid ............................................................................ 171
Gestió de les entrades de marcatge en grup ............................................................ 172

Definir configuració de fax .................................................................................................... 174

Opcions d'enviament de faxos ............................................................................... 174
Opcions de recepció de faxos ................................................................................ 178
Configuració del sondeig de faxos .......................................................................... 183

Ús del fax ........................................................................................................................... 184

Programari del fax ................................................................................................ 184

CAWW

ix

background image

Cancel·lació d'un fax ............................................................................................ 184
Ús del fax en un sistema DSL, PBX o XDSI ................................................................ 184
Utilització del fax en un servei VoIP ......................................................................... 185
Memòria del fax ................................................................................................... 186
Supressió de faxos de la memòria ........................................................................... 186
Enviament d'un fax ................................................................................................ 186
Recepció d'un fax ................................................................................................. 192

Resolució de problemes de fax .............................................................................................. 194

Llista de comprovació de resolució de problemes de fax ............................................ 194
Missatges d'error del fax ...................................................................................... 195
Codis de fax i informes de seguiment de resolució de problemes ................................ 200
Registres i informes de fax ...................................................................................... 202
Canvi de la correcció d'errors i la velocitat del fax .................................................... 204
Resolució de problemes d'enviament de faxos .......................................................... 204
Resolució de problemes de recepció de faxos ........................................................... 211
Solució de problemes generals del fax .................................................................... 217

Informació sobre normatives i garanties .................................................................................. 220

13 Gestió i manteniment .................................................................................................. 221

Imprimir pàgines informatives ................................................................................................ 222
Ús del servidor web incrustat d'HP ......................................................................................... 224

Obertura del servidor web incrustat d'HP ................................................................. 224
Característiques del servidor web incrustat d’ HP ...................................................... 224

Utilització del programari HP Web Jetadmin ........................................................................... 226
Característiques de seguretat del producte .............................................................................. 226

Assignació d'una contrasenya de sistema ................................................................ 226

Configuració econòmica ....................................................................................................... 227

Impressió amb Economode ..................................................................................... 227
Modes d'estalvi d'energia ...................................................................................... 227
Archive print (Imprimeix l'arxiu) .............................................................................. 228

Instal·lació de DIMMs de memòria ......................................................................................... 229

Instal·lació de DIMM de memòria ........................................................................... 229
Habilitació de memòria ......................................................................................... 232
Comproveu la instal·lació del DIMM ........................................................................ 233
Assignació de memòria ........................................................................................ 233

Neteja del producte ............................................................................................................. 234

Neteja de la ruta del paper .................................................................................... 234
Neteja de la franja i el vidre de l'escàner ............................................................... 234
Neteja dels coixinets de separació i dels rodets de recollida de l'alimentador de
documents ............................................................................................................ 235
Neteja de la pantalla tàctil ..................................................................................... 236

x

CAWW

background image

Actualitzacions del producte .................................................................................................. 237

14 Solució de problemes .................................................................................................. 239

Autoajuda ........................................................................................................................... 240
Llista de comprovació de solució de problemes ........................................................................ 241

Pas 1: Comproveu que el producte estigui engegat ................................................... 241
Pas 2: Comproveu si hi ha cap missatge d'error al tauler de control ............................ 241
Pas 3: Comproveu la funcionalitat d'impressió .......................................................... 242
Pas 4: Comproveu la funcionalitat de còpia ............................................................. 242
Pas 5: Comproveu la funcionalitat d'enviament de faxos ............................................ 242
Pas 6: Comproveu la funcionalitat de recepció de faxos ............................................ 242
Pas 7: Proveu d'enviar una tasca d'impressió des d'un ordinador. .............................. 243
Pas 8: Comproveu la funcionalitat d'impressió directa mitjançant USB ......................... 243
Factors que afecten el rendiment del producte .......................................................... 243

Restauració dels paràmetres per defecte de fàbrica ................................................................. 243
L'alimentació del paper és incorrecta o es produeixen embussos de paper ................................. 244

El producte no agafa paper ................................................................................... 244
El producte agafa més d'un full de paper alhora ....................................................... 244
Prevenció dels embussos de paper .......................................................................... 244

Eliminació dels embussos ...................................................................................................... 246

Ubicacions d'embussos .......................................................................................... 247
Extracció de paper encallat de l'alimentador de documents ....................................... 247
Eliminació d'embussos a la safata 1 ........................................................................ 249
Eliminació d'embussos a la safata 2 ........................................................................ 251
Eliminació d'embussos a l'àrea del fusor .................................................................. 252
Elimineu els embussos de la safata de sortida ........................................................... 253
Eliminació d'embussos a la unitat duplicadora (només models amb unitat
duplicadora) ......................................................................................................... 255

Millora de la qualitat d'impressió ........................................................................................... 257

Ús del paràmetre de tipus de paper correcte al controlador de la impressora ............... 257
Ajustament de paràmetres de color al controlador de la impressora ............................ 258
Ús de paper que compleixi les especificacions d'HP .................................................. 260
Impressió d'una pàgina de neteja ........................................................................... 260
Calibratge del producte per alinear els colors .......................................................... 261
Comprovació dels cartutxos d'impressió .................................................................. 261
Ús del controlador d'impressora que s'adapti millor a les necessitats d'impressió .......... 263
Millora de la qualitat d'impressió de les còpies ......................................................... 265

El producte no imprimeix o imprimeix lentament ...................................................................... 266

El producte no imprimeix ....................................................................................... 266
El producte imprimeix lentament ............................................................................. 267

Solucioneu els problemes d'impressió USB .............................................................................. 268

CAWW

xi

background image

El menú Unitat flash USB no s'obre en introduir l'accessori USB .................................. 268
El fitxer no s'imprimeix des de l'accessori d'emmagatzematge USB ............................. 268
El fitxer que voleu imprimir no apareix al menú Unitat flash USB ................................ 269

Resolució de problemes de connectivitat del producte .............................................................. 269

Solució de problemes de connectivitat directa .......................................................... 269
Solució de problemes de xarxa ............................................................................... 269

Solució de problemes de xarxa sense cables ........................................................................... 272

Llista de comprovació de connectivitat sense cables .................................................. 272
Al tauler de control es mostra un missatge com el següent: La funció sense cables
d'aquest producte s'ha desactivat ........................................................................... 273
El producte no imprimeix un cop finalitzada la configuració sense cables .................... 273
El producte no imprimeix i a l'ordinador hi ha instal·lat un tallafoc d'un altre
proveïdor ............................................................................................................. 273
La connexió sense cables no funciona després que s'hagi mogut l'encaminador o el
producte sense cables ............................................................................................ 274
No és possible la connexió de més ordinadors al producte sense cables ..................... 274
El producte sense cables perd la comunicació quan es connecta a una xarxa VPN ....... 274
La xarxa no apareix a la llista de xarxes sense cables ............................................... 274
La xarxa sense cables no funciona .......................................................................... 275

Resolució de problemes de programari del producte amb Windows .......................................... 276
Resolució de problemes de programari del producte amb Mac ................................................. 278

El controlador de la impressora no apareix a la llista Impressió i fax ........................... 278
El nom del producte no apareix a la relació de productes de la llista Impressió i fax ..... 278
El controlador de la impressora no configura automàticament el producte seleccionat a
la llista Impressió i fax ........................................................................................... 278
Una tasca d'impressió no s'ha enviat al producte que volíeu ...................................... 279
Si el connecteu mitjançant un cable USB, un cop seleccionat el controlador, el producte
no apareix a la llista Impressió i fax ........................................................................ 279
Esteu utilitzant un controlador d'impressora genèric amb una connexió USB ................ 279

Apèndix A Subministraments i accessoris ......................................................................... 281

Encarregueu peces, accessoris i subministraments .................................................................... 282
Números de referència ......................................................................................................... 283

Apèndix B Serveis i suport ............................................................................................... 285

Declaració de garantia limitada de Hewlett-Packard ................................................................ 286
Garantia de protecció Premium d'HP: Declaració de garantia limitada del cartutx d'impressió
LaserJet ............................................................................................................................... 288
Dades emmagatzemades al cartutx d'impressió ....................................................................... 289
Contracte de llicència d'usuari final ....................................................................................... 290
OpenSSL ............................................................................................................................. 293

xii

CAWW

background image

Assistència al client .............................................................................................................. 294

Apèndix C Especificacions del producte ............................................................................ 295

Especificacions físiques ......................................................................................................... 296
Consum d'energia, especificacions elèctriques i emissions acústiques ......................................... 296
Especificacions de l'entorn .................................................................................................... 297

Apèndix D Informació normativa ..................................................................................... 299

Normatives de la FCC .......................................................................................................... 300
Programa de responsabilitat mediambiental de productes ......................................................... 301

Protecció del medi ambient .................................................................................... 301
Producció d'ozó .................................................................................................... 301
Consum elèctric .................................................................................................... 301
Consum de tòner ................................................................................................... 301
Utilització del paper .............................................................................................. 301
Plàstics ................................................................................................................. 302
Subministraments per a la impressió LaserJet d'HP .................................................... 302
Instruccions de devolució i reciclatge ....................................................................... 302
Paper .................................................................................................................. 303
Restriccions del material ......................................................................................... 303
Deposició d'equips per part dels usuaris a les llars privades de la Unió Europea .......... 304
Substàncies químiques ........................................................................................... 304
Full de dades de seguretat del material (MSDS) ........................................................ 304
Si voleu més informació ......................................................................................... 305

Declaració de conformitat ..................................................................................................... 306
Declaració de conformitat (models sense fils) ........................................................................... 308
Declaracions de seguretat ..................................................................................................... 310

Seguretat del làser ................................................................................................ 310
Normativa del DOC per a Canadà ......................................................................... 310
Declaració de VCCI (Japó) ..................................................................................... 310
Instruccions sobre el cable d’alimentació .................................................................. 310
Declaració del cable elèctric (Japó) ......................................................................... 311
Declaració EMC (Corea) ........................................................................................ 311
Declaració del làser per a Finlàndia ........................................................................ 311
Declaració de GS (Alemanya) ................................................................................ 312
Taula de substàncies (Xina) .................................................................................... 312
Declaració de restricció sobre les substàncies perilloses (Turquia) ............................... 312
Declaració sobre la restricció de substàncies perilloses (Ucraïna) ................................ 312

Declaracions addicionals per als productes de telecomunicacions (fax) ...................................... 313

Declaració de la UE per a l'operació de telecomunicacions ....................................... 313
New Zealand Telecom Statements ........................................................................... 313

CAWW

xiii

background image

Additional FCC statement for telecom products (US) .................................................. 313
Telephone Consumer Protection Act (US) .................................................................. 314
Industry Canada CS-03 requirements ...................................................................... 314
Marca de cable de Vietnam Telecom per a productes amb/sense cables aprovats del
tipus ICTQC ......................................................................................................... 315

Declaracions addicionals per a productes sense fils ................................................................. 316

Declaració de conformitat FCC – EUA ..................................................................... 316
Declaració d’Austràlia ........................................................................................... 316
Declaració ANATEL a Brasil ................................................................................... 316
Declaracions de Canadà ....................................................................................... 316
Avís sobre normativa de la Unió Europea ................................................................ 316
Avís per a l’ús a França ......................................................................................... 317
Avís per a l’ús a Rússia .......................................................................................... 317
Declaració de Corea ............................................................................................. 317
Declaració de Taiwan ........................................................................................... 317
Marca de cable de Vietnam Telecom per a productes amb/sense cables aprovats del
tipus ICTQC ......................................................................................................... 318

Índex ............................................................................................................................... 319

xiv

CAWW